Revize školních tabulí jsou vyžadovány při kontrolách BOZP i České školní inspekce.

Provádíte je?

Opravdu jsou Vaše tabule bezpečné?

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je i školní tabule (bez ohledu na materiál, ze kterého byla vyrobena) výrobkem, a proto musí splňovat podmínky používání, včetně provádění kontrol a revizí.


Pouze pravidelnými revizemi (kontrolami)  zajistíte bezpečné tabule pro své žáky i učitele.

Zkontrolujeme veškeré tabule, které máte ve škole, a to včetně cizích značek. Kontroluje se pevnost montáže,  pevnost v podlaze, pevnost uchycení tabulových desek k rámu, poškození rámu a pantů, poškození madla, opotřebení lanek a pružin, vyvážení/dovážení tabule a další komponenty dle druhu tabule (pylonová, keramická, dřevěná).


Závady jsou v protokolu rozděleny dle závažnosti, na havarijní stav je vedení školy nebo pověřená osoba upozorněna i během provádění revize.


revize tabule


Toto je pouze nepatrný výčet opakujících se závad, které bezprostředně ohrožují žáky i vyučující. Naše společnost eviduje několik případů, kdy školní tabule nebo její část pádem přímo ohrozila zdraví učitelů či žáka.

Objednejte si provedení revize (kontroly) a mějte klidnější spaní.

Termíny lze telefonicky domluvit na  775 724 777.