Revize školních tabulí jsou vyžadovány při kontrolách BOZP i České školní inspekce.

Provádíte je?

Opravdu jsou Vaše tabule bezpečné?

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je i školní tabule (bez ohledu na materiál, ze kterého byla vyrobena) výrobkem, a proto musí splňovat podmínky používání, včetně provádění kontrol a revizí.


revize tabule


Toto je pouze nepatrný výčet opakujících se závad, které bezprostředně ohrožují žáky i vyučující. Naše společnost eviduje několik případů, kdy školní tabule nebo její část pádem přímo ohrozila zdraví učitelů či žáka.


Pouze pravidelnými revizemi (kontrolami)  zajistíte bezpečné tabule pro své žáky i učitele.


Objednejte si provedení revize (kontroly) a mějte klidnější spaní.


Termíny lze dohodnout na tel.čísle 775 724 777